Frank Büch

Leiter Marketing

Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) & BerlKönig
Berlin

contributions

23.03.2022
09:25

Between Campaign and Customer Concerns – Complaint Management in Real Time

Frank Büch | Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) & BerlKönig

Thilo Stracke | Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) & BerlKönig